Hur Skulle Det Vara Då?
2020


Project done in collaboration with Lars Dyrendom.De flesta drömmer någon gång om att bo på en annan plats–men hur är det att bo i rymden eller i godislandet? Visste du att spindlar kan bli sura, ja, väldigt sura om deras underbyxor inte passar för att de har åtta ben och det oftast bara är plats för två i ett par underbyxor?Vad gör en då? Och hur ska en hjälpa en jätteläskigäppelrumps-dinosaurie som inte vill ha köttbullar? Vad vill den ha istället? Eller–vad ska en göra när en stjärna har ramlat ned från himlen och inte kan komma tillbaka upp igen?

Det är några av de frågor som den här boken ger svar på! I tre berättelser har barn från Smörgatans-och Omvägens förskolor fantiserat, fotograferat och skapat framställningar som ger oss en in blick i vad som sker med kråkan när den äter ett förtrollat bär och vad som händer när Trollis-Pollis vaknar upp till den omvända dagen.

Det är tre berättelser drivna av fantasi och berättarlustoch allt det där som kommer framnär en jobbar och drömmer tillsammans, och när det enbart finns goda idéer!
Här följer lite mindre spännande, men informativ, läsning för den som vill veta mer om hur boken har kommit till.

Hur skulle det vara då? Tre busiga berättelser av barn för barn har tagit form genom ett kreativt skapande förlopp på Smörgatans och Ormvägens förskolor i Kallebäck, Göteborg. Sammanlagt har ungefär 60 barn från tre förskolorvarit med och arbetat med oss–Lars Dyrendom och Maria Safronova Wahlström – två konstnärer utbildade vid HDK-Valand.

Barnen som tillsammans med oss provat på och arbetat med olika konstnärliga tekniker för bildframställningär mellan 4 och 6 år gamla. Både bildmaterialet som har skapats och de samtal och idéer som har väckts under själva görandet, ligger till grund för berättelserna i boken.

På förskolorna har barnen under projektets gång tillsammans med sina pedagoger också arbetat med böcker, samtal och berättandesom en del av den pedagogiska verksamheten. Detta arbete har också format berättelserna i boken.”Trollis-Pollis och den omvända dagen”och”Kråkan och det förtrollade bäret” är inspirerade av Lotta Olssons Promenad (2014) och”Tänk om...” tar utgångspunkt i samtal och tankar väckta av I huset där jag bor (2018) av Lena Sjöberg.

Fotografierna som utgör bakgrundsmiljöerna i bokens illustrationer är tagna av barnen när de tillsammans med sina pedagoger varit på upptäcktsfärd i sina omgivningar. Två av förskolorna har också haft varsina gosedjur med på utflykterna, vilket gett inspiration till de fantasifigurer som berättelserna om Kråkan och Trollis-Pollis handlar om.

Ett mål under processen med boken har varit att ge barnen så mycket utrymme som möjligtatt skapa sina egna berättelser. Genom att teckna och prova på olika material har barnen uppfunnit figurer, händelser, konflikter och skeenden som sedan har fått ta plats i deras fotografier genom att Maria har tecknat in dem live (med hjälp av digitalaritverktyg och projektor) medan barnen fantiserar, berättar, utvecklar och hittar på.

I en dialog mellan barnen och Lars har barnen kommit fram till vilka figurer och karaktärer som ska vara med i berättelserna, hur stora eller små de ska vara, vad de gör för något, hurde ska se ut,och bestämt t.ex. vilka färger som ska användas i illustrationerna. Det är genom denna dialog, tillsammans med Marias simultana tecknade, som barnen utvecklat berättelserna i denna bok, en bok som på så vis kommit till genom en kollektiv process men där det också funnits utrymme att spinna vidare på varandras enskilda idéer. Varje barngrupp har skapat varsin berättelse, unik i sitt slag! Vi är mycket stolta över boken och otroligt tacksamma för att så många barn och vuxna har tagit emot oss med öppna armar. Stort tack!

Lars & MariaIllustration: Maria Safronova Wahlström
Projektidé: Lars Dyrendom
Formgivning: Julia Brynielsson och Milena Karlsson
Textbearbetning och korrektur: Christine Sjöberg och Johannes Wahlström
ISBN:978-91-982401-2-2

Tuesday Oct 5 2021