Rusningstid / Rush hour
2022
Rusningstid fungerar som en fundering kring det absurda och tragikomiska i vårt behov att skämma ut och beskylla som en av de starkaste socio-politiska tecken av ett samhälle i kris.

Jag är intresserad av fenomenet moralism och "moral branding", hur vi profilerar oss i moraliska termer, hur det påverkar vår sociala tillhörighet och hur det formar våra relationer. Vad händer med samhället om moralismen blir dess enda koordinatsystem? Vad händer när moralismen på så vis blir den enda diskurs vi behärskar för att diskutera våra gemensamma problem?


Materials: print on fabric; textile; wood; synthetic rope
Size: ca 160 x 130 cm 


Installation images Tina Umer and Barthelemy Gracia

Tuesday Oct 5 2021